O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

Od 2024 nowe terminy! Zobacz ile mamy czasu!FAQ

FAQ - najcześciej zadawane pytania

Nie, zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu składa się tylko dla pojazdów zarejestrowany w Polsce.
Tak, każdy z właścicieli ma obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu.
Tak, od każdej decyzji masz prawo się odwołać do SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze).
Tak, kara administracyjna w przypadku śmierci właściciela, przechodzi na spadkobierców.
Nie. Czynność ta jest bezpłatna.
Tak. Z uwagi na to, iż uległy zmianie dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym, musimy złożyć wniosek o ich zmienę.
Tak. Ustawodawca wyszedł z założenia że na terytorium RP nie będą sprowadzane pojazdy uszkodzone.
30 dni od daty jego sprowadzenia. Nie od daty zakupu. Terminy te ulegają zmianie:

- od dnia 01-01-2020 r. do 29-02-2020 r. - 30 dni
- od dnia 01-03-2020 r. do 31-12-2020 r. - 180 dni
- od dnia 01-01-2021 r. - 30 dni
Nie ma określonego terminu, więc możemy taki pojazd zarejestrować w dowolnym terminie i nie będziemy podlegać karze pieniężnej za brak zarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia.
Tak. Każdy z właścicieli ma obowiązek zawiadomić zarówno o zbyciu jak i nabyciu pojazdu.